Joomla Free Themes by iPage Complaints
  • Harmóniaszobában az élete is harmonikussá válhat, látogasson meg!

Egészségfejlesztési támogatás cégek számára

Egy 1999-es becslés szerint a munkahelyi stresszhez köthető veszteségek az Európai Uniós tagországoknak hozzávetőlegesen 20 milliárd eurójába kerül évente, a munkahelyi stressz komolyan befolyásolja a teljesítményt, és a közvetlen és közvetett költségek révén csökkenti a termelékenységet és versenyképességet is. Ezért a munkahelyi stressz csökkentését és a stresszel való megküzdést gazdaságosságot és eredményességet befolyásoló tényezőként tartjuk számon. A hatékony stresszkezelés következtében egészséges, motivált és produktív munkaerő válhat a munkavállalókból, csökken a munkahelyről való rendszeres és gyakori hiányzás, és a balesetek és sérülések száma is. Cégek, vállalkozások számára az alábbi területeken tudok segíteni az egészségfejlesztési támogatásban, az egészséges munkakörnyezet kialakításában és a hatékonyabb munkavégzés érdekében:

 

Egészségfejlesztési terv készítése

A munkahelyi egészségfejlesztés modern vállalati stratégia, amely azt célozza, hogy a munkahelyen növeljék az egészségesség lehetőségeit és a munkahelyi jóllétet. Olyan munkahelyi kultúra meghonosítását tűzi ki célul, amely a dolgozók egészségét ugyanolyan fontosnak tartja, mint a gazdasági célokat. Magában foglalja az összes olyan, az alkalmazottak, a munkaadók és a civil szervezetek által közösen hozott intézkedést, amelyek a dolgozó emberek egészségét és jólétét szolgálja. Az egészségfejlesztést hosszú távon az emberi erőforrások fejlesztésébe történő beruházásnak tekinti, megfelelően annak az alapelvnek, hogy “az egészség nem cél, hanem a mindennapi élet erőforrása.” Egészségterv olyan komplex programtervezet, amely a munkavállalók életminőségének és munkafeltételeinek javítását, egészségük fejlesztését szolgálja közösségi erőforrások mozgósításával.

Ma már egészségfejlesztés fő fókusza a fizikai és szociális környezet és a benne lévő érintkezési módok. Az egészségfejlesztés közösségeket céloz meg, s olyan színtereken valósul meg, amelyeken az emberek a mindennapi életüket élik, -iskola, munkahely- s ahol részvételük a saját egészségük fejlesztésében „magától értetődő”. Ezen a színtéren baleseteket és betegségeket lehet megelőzni, egészséges és biztonságos munkahelyeket lehet kialakítani, itt lehet olyan késztetéseket, ismereteket és módszereket terjeszteni, amelyek az egészségtudatos magatartást és életmódot segítik megvalósítani. A munkahelyi egészségfejlesztés a munkavállalókra irányul, de előnyei szerteágazóak: csökkennek a betegségekhez kapcsolódó kiadások, nő a vállalat termelékenysége.


Munkavállalók lelki támogatása

A pszichoszomatikus tünetek gyakoriságát a munkahelyi stressz egyik legfontosabb indikátoraként értelmezik. A nem megfelelő pszichoszociális munkakörnyezet vagy a munkatársak közötti kommunikáció problémái stresszt generálnak, amelyek kihatnak nemcsak a munkavégzők teljesítményére, hanem egészségükre is. Ennek egyik korai megnyilvánulása a pszichoszomatikus tünetek jelentkezése, illetve halmozódása, mintegy a problémák szomatizálása. A munkahelyi stressz kezelése érdekében munkáltatónak lehetősége van a munkavállalók lelki támogatására egyéni vagy csoportos formában. A tréningek során a résztvevők kommunikációs készsége és önismerete is fejlődik, valamint a tréningek hatására a résztvevők személyes hatékonysága hosszú távon fokozódik.

 

Pszichoszociális kockázatértékelés során feltárt problémák kezelése

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 2008. január 1-jétől hatályos módosítása emeli be a munkavédelem törvényi szintű szabályozásába a pszichoszociális kockázati tényezők kezelésének munkáltatói feladatát. Ennek alapján pszichoszociális kockázatnak minősül a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.

A törvény a munkáltató feladataként határozza meg az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítását, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására, kiemelt jelentőséggel bír a munkahelyi egészséget előmozdító oktatás, tájékoztatás, szükséges kompetenciák fejlesztése, továbbá minden olyan tevékenységeknek, melyek a szomatikus és mentális egészség állapotának megőrzését és visszaállítását szolgálják.

 

A cégek számára biztosított egészségfejlesztési támogatás kapcsán felmerült kérdéseivel keressen bátran. Segítségére leszek!